Categories: Viral

Behet studimi i shekullit / Ja se si pastrohen mushkerite e duhanpiresve sikur me magji

Duhan.pirësit mund ta kthejnë kohën pas në mushkëritë e tyre nëse arrijnë ta ndalin atë shpre.hi, me qelizat e shëndosha që zëvendë.sojnë ato të dëmtuara nga duhani dhe nga ato me ka cer, si.pas një studimi.

Nje.rëzve që pinë cigare iu është thënë për kohë të gjatë se rrez.ikohen nga së.mundje që mund të zhvillohen si ka ceri i mushkë.rive.

Studimi i pu.blikuar të enjten në revistën Nature gjeti se benefitet shëndetë.sore mund të shtrihen edhe më gjatë te duhnabirësit,

me trupin që du.ket se krijon vazhdimisht qeliza të shëndet.shme për të zëvendësuar ato të dëmtuarat nga duhani në mushkë.ri kur këta duhanpirës vendosin të mos tymosin më, shkruan The Guardian, për.kthen Periskopi.

“Nj.erëzit që kanë pirë cigare për 30, 40 apo më shumë vjet shpesh më tho.në se është shumë vonë për ta që ta lënë duhanin se dëmi t.ashmë është bërë,” thotë Peter Campbell, ba.shkë autor i studimit.

“Ajo që ngazë.llen nga studimi ynë është që tregon se nuk është kurrë vonë që të li.het duhani.”

Disa prej kë.tyre njerëzve i kishin pirë mbi 15 mijë pako ci.garesh në jetën e tyre tha ai.

“Por, brenda vetëm pak vi.tesh të mos-pirjes së duhanit, shumë prej qelizave nuk tre.gonin kurrfarë dëmi nga cigaret që këta ki.shin pirë,” shtoi më tej ai.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago