Categories: Viral

Cfare deshi te thote Kurti me deklaraten qe dha per greket / ”Kosova nuk mund te bashkohet kurre me Shqiperine”

Për kauzën e tij për ba.shkim kombëtar, tash që është pushtet, Kryeministri Kurti i ka thënë një me.diumi grek se dëshiron lidhje të ngu.shta me Shqipërinë, por jo në dëm të pakicave. Dhe, se nuk është Krye.ministër vetëm i shqip.tarëve.

Krye.ministri i Kosovës, Albin Kurti, në intervistën dhënë gazetës greke, “Kathimerini”, tha se Aso.cioacioni i Komunave Serbe shkel “frymën dhe te.kstin e Kushtetutës” dhe se kjo është diçka që ai dhe opozita e kundër.shtojnë.

Ai tha se këtë e kundërshtoi si opo.zitë dhe se gjatë seancave par.lamentare hodhi gaz lotsjellës jo se ishte ra.dikal, por se disa gjëra i impononte marrë.veshja e Brukselit.

“Kosova do të bë.hej një Bosnjë e re, një shtet jofunksional. Pasi Gjykata Kushte.tuese na shpalli të pafajshëm, ajo konstatoi se i Aso.ciacioni i komunave me shumicë serbe shkel frymën dhe tekstin e ku.shtetutës. Nuk ka incidente mes shqip.tarëve dhe serbëve në Kosovë, në Serbi është çë.shtje tjetër”, tha Kurti.

I pyetur nëse sy.nimi i tij është bashkimi me Shqipërinë, Kurti tha se dëshiron lidhje të ngu.shta me Shqipërinë, por jo në dëm të pa.kicave.

“Unë nuk jam vetëm krye.ministri i shqiptarëve, jam kryeministri i të gjithëve. Kus.htetuta jonë nuk lejon bashkimin me vendet e tjera dhe është e vë.shtirë të ndryshohet.

Kosova dhe Shqipëria janë një po.pull në dy shtete, nuk duhet të ha.rrojmë se kufiri mes nesh është ven.dosur nga Serbia dhe Jugosllavia. Kur Serbia sulmon Kosovën, ne reagojmë si po.pull shqiptar”, tha Kurti

I pyetur pse flet për sul. me kur përshtypja është se Serbia dëshiron të forcojë bashkë.punimin ekonomik me vendet e ra.jonit, ai tha se Serbia ka lidhje të ngushta me Rusinë dhe se çdo ditë e kra.hason Kosovën me Krimenë.

Kurti tha gji.thashtu se është i shqetësuar për Ballkanin Perëndimor, i cili sipas tij mund të desta.bilizohet për shkak të luf. tës në Ukrainë.

“Unë mendoj se Kremlini sheh tri vende të mundshme ku kon. fliktet mund të përshkallëzohen – në Moldavi, Gjeorgji dhe Ballkanin Perëndimor, ve.çanërisht në BeH, Kosovë dhe Mal të Zi.

Në Ball.kanin Perëndimor, ata mund ta bëjnë këtë përmes Serbisë, prandaj jam i shqetë.suar për rajonin tonë dhe ve.çanërisht për Kosovën. Në vitin 2012 ka pasur dy aktivitete të për.bashkëta ushtarake Rusi-Serbi, në vitin 2016 kanë qenë 50 dhe vitin e kaluar 100”, tha Kurti.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago