Categories: Viral

Cila ishte arsyeja se Kosova u permend 3 here gjate takimit te grupit G7 ?! Mesoni gjithcka

Sot në Gjermani u mblo.dhën ministrat e Jashtëm të G7, Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretë.risë së Bashkuar, Japonisë, SHBA-së dhe Për.faqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borell.

Në komunikatën e përbashkët të lë.shuar nga G7, përmendet edhe rajoni i Ballkanit Perën.dimor, në mënyrë specifike edhe dia.logu mes Kosovës dhe Serbisë.

Ajo që ra në sy në këtë de.klaratë ishte edhe përmendja e Kosovës për tre herë kur fli.tet për Ballkanin Perëndimor dhe shpërfillja e idesë së Ba.llkanit të Hapur, që shtyhet kryesisht nga krye.minsitri shqiptar Edi Rama dhe pre.sidenti serb Aleksandar Vuçiq.

Në fokus të dek.laratës, ka qenë thirrja drejtuar Kosovës dhe Serbisë për vazh.dimin e dialogut konstruktiv, që lehtë.sohet nga BE-ja.

“Ne i bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të anga.zhohen në mënyrë konstruktive në Dialogun e lehtë.suar nga BE-ja, të zbatojnë plotësisht të gjitha marrë.veshjet e kaluara pa vonesa dhe të normalizojnë marrë.dhëniet e tyre përmes një marrëveshjeje gjithë.përfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme,

e cila do të mundë.sojë realizimin e perspektivave të tyre përkatëse evro.piane kontribuojnë në stabilitetin rajonal dhe për.fitojnë të gjithë njerëzit në rajon”, thuhet në dek.laratë.

Gjithashtu, G7 ka lavdë.ruar Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut për sin.kronizimin e plotë me politikat e ja.shtme të BE-së, në vendosjen dhe zbatimin e san.ksioneve ndaj Rusisë.

“Kërkojmë nga Serbia që ta bëjë të një.jtën”, thuhet në deklaratë.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago