Categories: Viral

“Do vijë në Shqipëri një dimër që do zgjasë 10 vjet”

Ko nspiracionisti Alfred Cako pa rashikon kohëra as p ak të le hta për shqiptarët.

Ai tha se dimri që do të vijë do të je të shumë i v ështirë në botë.

Ai i bën th irrje qeverisë dhe shqiptarëve që të jenë të pë rgatitur.

“I bëj thirrje kryeministrit të ar dhshëm dhe shqiptarëve.

Mos i sh i sni pr odhimet bu jqësore jashtë sht etit, sikur dhe me flori t‘ua japin.

Us hqeni popullin tuaj. Grurë, misër, drithëra, zarzavate, vaj ulliri.

Shqiptarët të ruajnë ka fshët e tyre që të us hqejnë vendin.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago