Categories: Viral

E habitshme se si Deputetja Kroate ne Parlamentin Europian e quan Kosoven / Ajo tha se Kosova eshte femije e…

Depu tetja kroate në Parla.mentin Evropian Zejlana Zovko e ka quaj tur Kosovën dhe Bosnjën dhe Hercegovinën fëmijë amerikanë duke konsis.tuar në orientimin e tyre pro amerikan.

Ajo këto dekla rata i ka dhënë nga SHBAja ku po zhvillon tak.ime me zyrtarë amerikanë.

Siç rapor ton Radio Televizioni i Kroacisë ajo ka mbajt.ur takim edhe me të dërguarin e posaçëm të Departamentit Amerikan të Sht etit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar Bosnja dhe Hercegovina

është fëmijë amer.ikan ashtu si Kosova dhe zgjidhja e çështjes së stabi litetit të saj është në dorën e akterëve amerikanë.

Ajo që kam theks uar është se kjo çështje nuk duhet të li.het të zgjidhet nga Departamenti i Shtetit pra në nivelet më të ulëta por të ngrihet në nive le më të larta dhe të trajtohet parale.lisht që të ndiqet një politikë e diplomacisë para ndaluese citohet të ketë dekl.aruar Zovko për televizionin publik kroat.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago