Categories: Viral

E mbani me nd, ka qenë dhe do të mbetet 1 nga fëmijët më të da shur të ekranit, e gjeni dot se cili është pe rsonazhi në

Sa të çl i roj Shqipërinë dhe erdha”, është shpr ehja që nuk e ka ha rruar askush, akoma sot. Të gjithë e mba jmë mend pa rtizanin e vogël Velo.

Velo është lu ajtur nga shkrimtari i m irënjohur Petro Papakosta, i cili pa varësisht viteve, ka ruajtur si mpatinë e asaj kohe. Papakosta u lind në Vlorë ne vitin 1966.

Velo partiz ani është një nd ër pe rsonazhet më të da sh ur dhe më dra ma tik të fi lmave shqiptar. Djaloshi nga Vlora rrëm beu ze mrat e br ezave me radhë, kur dë shpërimisht dhe ng ultazi kë rkonte të ko ntribuonte në çl irimin e vendit.

Më pas rrë nqethi në sk e nën ku lmore të fi lmit, ku qan ko mandantin e rë në në lu. ftë.

Velo mezi pr e t të rritet dhe të bëhet pa rtizan i vë rtetë. Kjo dë sh i rë e tij fo rcohet edhe më shumë pas vr a. sj es së të at i t nga ar. mi q të dhe ai kë mbëngul që ta zë vëndësojë atë me çdo ku sht.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

9 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

9 months ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

9 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

9 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

9 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

9 months ago