Categories: Viral

Edi Rama: S’i Kuptoj Ata Që Ikin Jashtë, Ne S’na Mu ngon Asgjë!

I ftuar në emisionin “Op en” mbrëmjen e djeshme kryeministri Rama ndër të tjera u p yet se a do të k urohej në Shqipëri nëse do të in fe ko h ej me ko ro.na vi r us, apo do të shk onte në Turqi.

Pë rgjigjja e tij ishte se pa tjetër do të ku ro h e j në sp italet shqiptare, pasi këtu “nuk na m ungon asgjë’.

Madje në një moment ai tha se është e pa ku ptimtë që disa qytetarë zgj e dh i n të ku rohen ja shtë vendit.

Rama u shpr e h:

Pa asnjë pr oblem do të ishte tr ajtimi këtu.

Nuk i kuptoj ata që i k in jashtë.

Në ra stin e Cov.id, në sp italet tona s’mu ngon asgjë që e kanë sp i ta l e t jashtë, qoftë nga ku r a t deri tek ap araturat.

Mj e k ë t janë në ni ve l i n e duhur. She fja e ep idemiologjisë, Silva Bino la veten në do rë të tyre, dhe ja ku është, shumë mirë.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago