Categories: Viral

Gazetarja turke: Si gu xon shteti ti shet dr onë shqiptarëve, kur ato nuk din të p ërdorin as celularin

Ga zetarja turke Sirin Payzin ka kom entuar ve ndimin e qe verisë shqiptare për të bl erë d ronë nga Turqia.

Përmes po stimeve në t witter, ga zetarja pyet se “ku ndër kujt do t’i p ërdorin dronët shqiptarët,

edhe si do ti përdorin kur ata nuk dijnë as ce lularë të përdorin?

Ajo shkon edhe më tej me ir oninë kur shkruan:

“Pse nuk u shesim (shqiptarëve) edhe ra.k eta S – 4 θ θ?” Pak kohë më parë, kry eministri Edi Rama dhe mi nistri i Brendshëm Blendi Çuçi n joftuan pla nin e përf.orcimit të Po Iicisë së Shtetit me dr.onë superin.teligjentë në mb ështetje të punës për ko ntrollin e ter.ritorit dhe ak.seve rrugore

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago