Categories: Viral

Ka Ma Gj epsur Botën Me Bukurinë E Saj/ Di va E Ki nemasë Greke E Thotë Hapur: Nuk Mund Të Iki Nga Kjo B Otë Pa Thënë Se Jam Shqiptare!

E kush nuk është da shuruar me Pe nelopën e bukur greke.

Me atë f ytyrë të gdh e n du r me sdhetare që për be snikërinë nd aj da shurisë së saj thu r te e çth u rte p ëlhura për 20 vjet me rradhë.

Sepse e tillë është da shuria. Ajo i mb i je t oi viteve me fo rcën e saj.

Dhe nëse le tërsia greke na ka sjellë im a zhe femrash si Helena që shk a k t oi një lu ftë për d ashurinë, hi storia e Pe nelopës na ka m agjepsur me be snikërinë e saj.

E in terpretuar prej një prej ar tisteve më të njohura greke, një l egjende me emrin Irene Papas ky rol është gdh e n d ur në hi storinë e botës.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago