Categories: Viral

Kaq shpenzime dhe kaq humbje ka cdo dite Rusia gjate Iuftes me Ukrainen

Derisa Rusia vazhdon push.timin e saj në Ukrainë, dëmi i rëndë nga ekonomia ruse mund të ndi.het për vitet në vijim.

Pushtimi i Rusisë ka hyrë tani në muajin e tretë dhe për të mbështetur ofensivën ush.tarake duhen rreth 850 milionë euro në ditë tha për News.week, Sean Spoonts, kryeredaktor i SOFREP, një medium i fokusuar në lajmet ush.tarake.

Disa faktorë ndi.kojnë në këtë çmim, sipas vlerësimit të SOFREP.

Kjo përfshin pa.gesën e ush.tarëve rusë që po Iuftojnë në Ukrainë; si.gurimin e tyre me municione, piumba dhe ra.keta; dhe koston për riparimin e pajisjeve ush.tarake të humbura ose të dëmtuara.

Rusia gji.thashtu duhet të paguajë për mijëra armatime kritike dhe ra.keta Iundrimi që janë shkrepur gjatë iuftës, të cilat kush.tojnë rreth 1.4 milionë euro secila, sipas Spo.onts.

Këto shifra nuk ma.rrin parasysh se sa mund të ketë humbur Rusia financiarisht për shkak të san.ksioneve të rënda ekonomike të ven.dosura ndaj saj pas nisjes së agresionit në fund të shku.rtit.

Këto san.ksione mund të mbeten në fuqi edhe nëse Rusia tërheq tru.pat e saj, sipas Shtëpisë së Bardhë.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago