Categories: Viral

Kerkesa per terheqjen e 30 % te TRUST-it / Cilet deputet te VV-se jane pro kesaj ideje dhe a do te pranohet ! Vjen lajmi…

Depu teti i Partisë Demokra.tike të Kosovës Bekim Haxhiu ka deklaruar para pak ditësh se tash më është proceduar kërkesa për tërh.eqjen e 30 për qind të mjeteve të Trustit për qytetarët e Kosovë kër kesë të cilën sipas tij e kanë përkra.hur edhe një pjesë e deputetëve të Lëvizjes Vetë vendosje më saktësisht sipas Haxhiut 12 deputetë.

Rreth këtij dekla.rimi të Haxhiut lajmi.net ka kontak tuar deputeten nga radhët e VVsë Fitore Pacolli e cila nuk ka komentuar dekla.rimin e Haxhiut dhe ka shtuar se tashmë dihet qëndrimi i deput etëve të VVsë.

Nuk mundem nuk kam kohë me u pro.noncu për një gjë të tillë ju e dini qëndrimin e Lëvi.zjes Vetëvendosje kështu që ai është qëndrimi i deputetëve tonë tha Pacolli.

Duhet cekur se Lëvizja Vetë.vendosje para pak javësh nuk e ka përkrahur nismën e PDKsë për ta mundësuar një tje tër tërheqje të parave nga Trusti. Ndër kaq para dy viteve një gjë e tillë ishte bërë e mu.ndur ku qytetarët kanë pasur të drejtën të tër heqin 10% të mjeteve nga Trusti.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago