Categories: Viral

Keshilltari i Zelenskyt zbulon sekretet Ruse / Ku po vendosen ushtria ruse dhe cila eshte strategjia e tyre…

Këshill tari i kreut të Zyrës së presi.dentit të Ukrainës dhe anëtar i ekipit nego ciator të shtetit, Mihailo Podoljak tha se sank.sionet aktuale kundër Rusisë nuk janë të mjaftu eshme dhe u bëri thirrje shteteve të forcojnë gru.pin e masave kundër Kremlinit.

Duke kome ntuar rezultatet e mund.shme të lu ftës në Ukrainë, Podoljak tha se ishte i bindur se lu fta në Ukrainë nuk do të shndë.rrohej në një skenar afgan.

Nuk do të ketë afganizim dhe nuk do të ketë kon flikt të stërzgjatur që do ta lodh Rusinë siç pre.sin disa Ushtria ruse do të largohet nga të gjitha territoret për.veç jugut dhe lindjes ku do të vendosin mbrojtje ajrore. Ajo do të për piqet të reduktojë në mënyrë drast.ike humbje pa ar më të rënda ne nuk do të jemi në gjendje ta dëb.ojmë ushtrinë ruse tha Podoljak.

Ai iu referua edhe vendosjes së sank sioneve ndaj Federatës Ruse dhe thek.soi se pakoja e sanksioneve të vendosura deri më tani nuk është e mjaftueshme.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago