Categories: Viral

Kjo është Mj ekja Shqiptare me mbulesë e cila po arrin majat e su ksesit

Goga thotë: “Aty ku je tojnë prindërit e mi, aty ku kam miq, aty ku kam shokë, aty kam ze mrën dhe me nd j en.

I jam mi rënjohëse dhe fa lënderuese së pari familjes sime për p ërkrahjen e va zhdueshme, miqve të cilët ishin dhe mb e ten mo tivi im.

Mbi te gjitha lavdi Zo t it që më dha gjithçka që më bën të nd ihem e be kuar në ketë rr e th ku je toj.”

Pr o f. A s s. D r.S c.Vildana Goga-Çmega Onkologe- Radioterapeute, lindi me 25.11.1978 ne Tivar, me pr ejardhje nga familja Goga( Vehbi dhe Bone) nga Kollomza/ Ulqin.

Shkollën fillore dhe të mesme e pë rfundoi në Ulqin, duke u vl erësuar ndër të gjitha vitet e shkollimit si nx ënëse e da ll u ar në gjimnazin “Vëllazërim Bashkim”, deg a gjimnaz i p ërgjithshëm .

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago