Categories: Viral

Kurth i madh po i pergatitet Putin-it nga NATO Ja cili eshte plani ?

Për faqësuesja e përhershme e SHBAsë në NATO Julianne Smith dekla.roi sot se Aleanca po mbledh prova për të mbajtur për gjegjës presidentin rus Vladimir Putin dhe ekip.in e tij për krlme lu fte në Ukrainë.

Ajo që duh et të bëjmë është të mbledhim informa.cionin që na nevojitet për të mbajtur përgjegjës Putin dhe ekipin e tij në Moskë dhe ju mund ta bëni këtë për.mes rrugëve të shumta sigurisht që është rruga e Gjykatës ndër kombëtare për krlme.

Ekzi ston një opsion i Kombeve të Bash.kuara ka shumë mënyra për ta bërë këtë tha ajo në një konfer.encë shtypi në Bruksel. Duke iu për gjigjur një pyetjeje se si Shtetet e Bash.kuara do të ndihmojnë me hetimin për krlmet e supozuara të lu ftës të kryera nga forcat ruse në Ukrainë Smith tha se duhet të mbli.dhen sa më shumë informacion që të jetë e mundur.

Tani jemi duke u mbësh tetur në llogaritë e dorës së parë nga qyte.tarët ukrainas disa organizata ndër kombëtare dhe OJQ kanë filluar të mble.dhin informacione. Duke bashkuar një rrë fim duke u përpjekur të bashkojmë njëfarë kup.timi të asaj që ka ndodhur pasi i kemi parë sërish këto imazhe të tme rrshme që dalin nga Bucha por ndoshta edhe në vende të tjera tha ajo.

Smith para lajmëroi se është shumë shpejt për të thënë për.fundimisht se çfarë ndodhi në Bucha dhe qytete të tjera ku janë kryer krlme të supozuara të lu ftës nga Rusia por shtoi se ne jemi mjaft të sigurt se do të jemi në gjen.dje të bashkojmë prova që ne kemi nevojë për ta mbajtur Putinin përgjegjës.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago