Categories: Viral

Lu fta në 1997, kush është gruaja “e h ekurt” shp ëtoi Shqipërinë nga us htria greke

Nga Leonard Veizi

“Miku i mirë në ditë të keqe”.

Këtë duhet të kenë me nduar edhe shtetarët e la rtë të Turqisë kur i kanë af ru a r Shqipërisë nd ihma ka kursin në ditët më të vë shtira të saj.

“500 vjet v ëllazërim…”

Me sa duket Turqia kërkonte të shl yente në një farë mënyrë edhe fu rnizimin me disa q i n dra mijë je ni ç e rë që kishte bërë ndër vite pe randoria e madhe az i at i ke në tokën e Arbrit.

Disa qindra shqiptarë të tjerë kishin mbajtur çe lësat e p ushtetit të ot omanëve.

Dhe për djall a dreq Shqipëria kishte qenë dhe e fundit nga kombet që ishte nd a rë prej Porta e Lartë, p ikërisht atëherë kur atë nuk e mbanin më kë ll q et.

Në fund të fundit, të gjitha këto bënë që urat e ba shkëpunimit mes dy vendeve të nj ihnin zhv illim vit pas viti, nga koha e ka rrocave kur u shp a ll Pa varësia deri në pe riudhën e k ibernetikës…

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago