Viral

Mesoni se a eshte e mundur qe personi i njejte te perfitoje dy here nga pakoja e Qeverise ?!

Secili person do të mund të për.fitojë vetëm një herë nga mbështetja e qeverisë prej 100 miilionë eurove për punëtorët, studentët e pensiionerat.

Ai tha se një punëtor, nëse është edhe student, nuk mund të apli.kojë dy herë për të marrë nga 100 euro.“Normalisht se do të ketë kri.tere dhe kufizime sa i përket kualifikimeve dhe përfiitimeve nga këto.

Si ministër i financave më dele.gohet nga qeveria që unë të jem ai që i përcakton kriiteret.

Vitin e kaluar kur e kemii bërë këtë për pensionistë, për.fituesit ishin të gjithë nga një herë.Nuk mund pra një person të për.fitojë dy herë nga skema të ndryshe.

Do të për.fitojnë vetëm ata që e kanë rrogën nën 1000 euro”, tha aii në ATV.“E tash, ku.fizimi do të jetë që nga të gjitha këto masa do të përfiitohet vetëm një herë.

Me atë që shkon i pari për.fiton.E kemi listën. Do të shkojmë me numra të veriifikimit.

Nëse del që një per.son ka përfituar nga sektori publik ose privat, pastaj tenton të për.fitojë si student, atëherë do të re.fuzohet”, shtoi ai.

Po ashtu, ai tha se të gjithë stu.dentët do të përfitojnë pavarësisht a studiojnë në uni.versitete private apo publike.
“Të gjithë stu.dentët e të gjitha uni.versiteteve.Edhe sektorit publik, por edhe privat”, për.fundoi ai.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago