Categories: Viral

Mjekët që ikën nga vendi flasin për kushtet në Gjermani, super rroga dhe nje jete e bukur

Mjekët që ikën nga vendi flasin për kushtet në Gjermani, super rroga dhe nje jete e bukur

Shumë shqiptare tani po mes ojne gjermanisht. Gjuha e huaj më e rëndësishme eshte bërë gjermanishtja dhe te gjithe duan te ikin nje dite e me pare nga ky vend per shk a k te paunësisë apo je tesës së vë shtirë.

Ariana Kelmendi, nga komuna e Skenderajt, ka pasur f atin të punësohet në një kl inikë në Gjermani, nd onëse kur nisi të st udionte mjekësinë nuk e kishte menduar një gjë të tillë dhe kjo ka qene vendimi i saj me i mire per je ten e saj.

“Kam pë rfunduar Mj ekësinë e Pë rgjithshme në Un iversitetin Publik në Prishtinë. Ka dy vite që punoj si do ktoreshë në një Kl inikë Gjermane në Re partin e In ternos. Vendimi për të ardhë këtu nuk ka qenë edhe aq i vë shtirë, pasi që jam pa rapërgatit afër një vit para se mu shpë rngul në Gjermani.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago