Categories: Viral

Mjeku shqiptar ne Gjermani jep lajmin e madh / Ja se si mund ta parandaloni nese trupi juaj ka temperature

Një lajm i mirë vjen nga mjeku shqiptar nga Kosova Fahri Beqa i cili jeton dhe punon në Gjermani, përsa i për.ket shërimit nga ko.ronavirusi.

Ai i referohet rasteve të pre kura në Gjermani dhe thotë se një pjesë e tyre e kaluan këtë vi.rus pa mjekim spitalor.

Megjithatë, mjeku kosovar ka shkruar se bazuar në të dhënat statisti.kore në Gjermani do të preken deri në 70 për qind e p.opullsisë.

Me një shkrim në rrje.tin e tij social Fahri Beqa, ka treguar se deri dje në Gjermani ishin diagn. ostikuar 4 mijë e 150 raste me ko.ronavirus.

“Prej tyre kanë vde.kur 8 persona të gjithë të moshuar dhe që kanë pasur edhe prob. leme tjera shëndetësore. 46 pacientë janë shëruar”, shkruan ai.

Eksperti i shëndetë.sisë publike, Fahri Beqa, që punon prej 12 viteve në Berlin, ka thënë se shumica e pa.cientëve në Gjermani s’kanë pasur nevojë për mjekim spitalor pasi CO.VID-I9 ka qenë i lehtë.

Rasti i parë në Gjermani është vërtetuar më 29.01.20. Që nga atë.herë deri sot në ora 16.40 janë regjistruar rreth 4150 raste zyr.tarisht.

Nga këta të prekur, gjithsej 8 persona, të gjithë të moshuar dhe multimo. rbid.

Domethënë shkalla e vde.kshmërisë në Gjermani është 0,2%. Lajm i mirë është që 46 të së.murë të tjerë që janë mjekuar nëpër spitale janë shëruar plotësisht dhe janë lëshuar në shtëpi (dmth testi pas mjekimit ka qenë negativ).

Rreth 90% e të pre.kurve nuk kanë pasur nevojë fare të marrin mje.kim intensiv spitalor, sepse shenjat dhe zhvillimi i sem. undjes ka qenë i lehtë.

Tashmë parashikohet që 60-70% e po.pullsisë së Gjermanisë do të preken nga ky vi. rus (sipas ek.spertëve të Vir. ologjisë).

Çështja është që për.hapja e infe. ksionit të jetë sa më e ngadalshme dhe e kon.trolluar në mënyrë që të përballohet nga sistemi shëndetë.sor.

Prandaj edhe janë marrë masat që të para.ndalohet përhapja e shpejtë (kryesisht shmangie nga tub.imet mbi 50 persona, mbyllje e shko.llave dhe institucioneve tjera si dhe kufizim nacional dhe interna.cional i lëvizjes së njerëzve).

Një përhapje e shpe.jtë dhe e pakontrolluar e koronavirusit nuk do të mund të për.ballohej edhe nga sistemet më të sofistikuara shëndetë.sore.

Një lajm tepër i rëndësishëm sot i kon.firmuar edhe nga Ministri i Shëndetësisë së Francës është që të shman.get përdorimi i Ibu.profenit dhe barnave të grupit të njejtë për zbritje të temperaturës – sepse është vërt.etuar që e favorizon zhvillimin e shpejtë të së.mundjes duke përshpejtuar replikimin e vi. rusit Corona.

Si medi. kament për zbritje të temperaturës preferohet Para.cetamoli.

Definitivisht nuk duhet të injo.rohen masat që duken shumë të thje.shta por që janë shumë të rëndësishme për përhapjen e kontrolluar të infe. ksionit (larja e shpeshtë e duarve, shmangia e kontakte.ve me njerëz në masë, mosshtërngimi i duarve, mosvizitimi i të sëm. urëve nëpër spitale e të ngjajshme).

Nëse keni të sëmurë kro. nik në shtëpi krijoni di.stancën e nevojshme nga ata në mënyrë që ata të jenë të mbro.jtur.

Nëse megjithatë jeni të infe. ktuar dhe ju paraqiten shenjat (temperaturë, kollë e thatë etj.) mos u ni.sni për në spital por telefononi dhe për.cillni udhëzimet pastaj.

Dhe pa panikë mbi 99% e te prekurve me.gjithatë e mbijetojnë këtë sëm. undje.

Lajm i mirë sot ishte edhe dekodimi i vir. usit si dhe fillimi i suksesshëm i fazës së parë të testimit të vak.sinës në laborator. Në fazat tjera pastaj fillon te.stimi në njerëz.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago