Categories: Viral

Nje nder gazetat me te njohura ‘The Economoist’ habit me shkrimin e fundit ! Sjellin harten e sakt dhe kufijte e sakte te Shqiperise Etnike…

Revis ta e njohur në të gjithë botën The Economist në një shk.rim për Maqedoninë dhe kon fIiktin e fundit në Kumanovë ndër të tjera e ka zbuluar hartën et.nike të shtrirjes së shqiptarëve në Ballkan.

Një e katë rta e 2 milionë banorëve të Maqe.donisë janë shqiptarë;

pasi Iu fta ishte shmangur 14 vjet më parë pushteti ka qenë i ndarë nga koali.cionet që përfaqëson të dy shumicat etnike të cilët janë të krishterë ortodoks dhe flasin një gjuhë sllave,dhe shqip tarëve kryesisht myslimanë shkr.uan revista e njohur.

Ndry she, ajo që njihet si Shqipëria etni.ke shtrihej në katër vilajete gjatë Perandorisë Osmane ku për fshieshin Shqipëria Kosova nga një pjesë të Malit të Zi Serb.isë e Maqedonisë.

Pra shqiptarët etni kisht vazdhojnë të shtrihen në pesë shte.te por në dy nga to janë në asimilim e sipër ose në shpër ngulje nga trjet e tyre histroike.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago