Viral

Per here te pare / Israeli sjell bishen qe po frikesohen e gjithe bota ! Mbrojtja me lazer nga shteti hebre…

Një sis tem shumë i fuqishëm mbrojtës me laz.er është testuar me sukses për herë të parë nga Izraeli dhe mendo het se mund të shërbejë për të interce.ptuar dronë rak eta apo edhe rreziqe të tjera ajrore në qie.llin e shtetit hebre.

Proj ekti ka qenë pjesë e programit izra.elit për të ulur kostot e larta me teknologjinë që ka të adap tuar aktualisht me sistemin anti rake tor ky me lazer është i dizajnuar për të zhvill.uar një sërë aktivitetesh mbrojtëse ajrore.

Qëlli mi është që ai të shpërndahet sa më shpejt të jetë e mundur në gjithë pik.at kyçe të kufirit fillimisht.

Testi ndër kaq është bërë në shkretët.irën Negev gjatë muajit të fundit lazerët e pa kushtueshëm në krahasim me sistemin e mëpar.shëm anti rake tor me shumë gjasë do të jenë çad.ra e re mbrojtëse e Izraelit.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

9 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

9 months ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

9 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

9 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

9 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

9 months ago