Categories: Viral

Plot Para 21 Vitesh, E Gjeni Dot Se Për Kë Bëhet Fjalë? Eshtë Dhe Do Të Mbetet Një Nga M oderatorët Më Të Pr egatitur Të Ekranit

Mo deratori Adi Krasta e ka nisur he rët karrierën e tij televizive.

Pr ogrami “12 ne Ho ll i vu d” me re gjisore Vera Gr abockën kishte si pr ezantues të mi rënjohurin, Krasta a.

Programi ku ko nkurronin kë ngëtarë të këngës po pullore, është re alizuar në vitin 1995 dhe fituese është shp a ll u r këngëtarja, Merita Halili i.

Por shikoni sa i ri ka qenë Krasta para 21 vitesh, nd ërkohë që h umori dhe ba tutat e tij nuk mu ngonin dhe janë pë lqyer gjithnjë nga pu bliku pasi ka vite qe Krasta eshte pjese e ekranit Shqiptar

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

1 year ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

1 year ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

1 year ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

1 year ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

1 year ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

1 year ago