Categories: Viral

SHBA dërgon dronët ‘kamikazë’ në Kiev: Ukraina mund ta fitojë luftën

Shtete e ba shkuara i kanë dë rguar Ukrainës 100 dronë ka mikazë , kështu njoftoi de partamenti amerikan i mbr ojtjes.
Dronët e vegjël, të as htuquajtur ka mikaze mb ajnë një sa si mu nicioni dhe shp ërthejnë në momentin e pë rplasjes.

Modeli më i vogël i tyre mund të go dasë një obj ektiv deri në gjashtë milje larg, sipas një ko mpanie që i prodhon dr onët.

Zë dhënësi i pe ntagonit John Kirby tha gjithashtu se SH B A ka tr ajnuar “një numër të vogël us htarësh ukrainas që kishin qenë në Shtetet e Ba shkuara për ti tr ajnuar mbi pë rdorimin e tyre.

De partamenti Amerikan i Mbr ojtjes thotë se është e pa mu n d ur të dihet se edhe sa do të va zhdojë lu fta por Ukraina mund ta fitojë lu ftën.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago