Categories: Viral

Shqiptarët po largohen në masë dita-ditës, ministri Çuçi: Do t’i zë vendësojmë me talente nga jashtë

Vitet e fundit, shumë shqiptarë që kanë hu mbur b esimin në këtë vend zgj e dh i n të em igrojnë ajshtë bashkë me familjet e tyre. Janë të të gjitha pr ofesioneve, por dominojnë kryesisht ata të fushës së mj e kë s i së, doktore, in ferimerë dhe la bo ra ntë të rinj.

Ndërkohë, qe veria shqiptare e ka gjetur mënyrën id e a le për t’i zë vendësuar këta shqiptarë që po i k i n jashtë dhe që shumica prej tyre janë pr ofesionistë të fushave të ndryshme.

Sipas ministrit të Brendshëm, Blendi Çuçi, është ma rrë vendimi për dhë n i e n e shtetësisë shqiptare për të gjithë pe rsonalitetet e hu aj a që kanë spikatur në fusha të ndr y sh m e në vendin tonë.Gjithashtu ministri Çuçi theksoi se kjo gjë do sj e ll ë më shumë ta lente në vend që mund të na pë rfaqësojnë në ko mpeticione nd ërkombëtare.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

11 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

11 months ago

After being adopted, blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

11 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

11 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

11 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

11 months ago