Categories: Viral

Si te largoheni nga duhani nje here e pergjithmone / Shkencetaret e universiteteve japin ilacin e shume pritur…

Një stu dim i ri i kryer nga Fakult.eti i Mjekësisë Universiteti Srinakharinwirot në Tajlandë doli në për fundimin se përdorimi i limo.nit të athët është shumë më efektiv sesa çamça këzët me nikotinë sipas shkencëtarëve nëse duhan.pirësit që duan të heqin dorë nga cigarja marrin limon të athët në vend të çamçak ëzëve me nikotinë do të munden ta lënë më shpejtë këtë të fundit.

Për 12 javë rresht dhje tëra duhanpirës mbi mosh.ën 18 vjeç u ndanë në dy grupe në ata që do të merrnin çamçakëzët e nikot.inës dhe ata që do të konsumonin limon të athët.

Lime është një alter nativë jotoksike e cila jo vetëm ka efektin e çamç.akëzit të nikotinës në organizëm, por gjith ashtu vjen me një sërë përfitimesh të tjera si alkalin.izimin i indeve të cilat normalisht janë më acide tek duhanpirësit.

Kjo frutë ka gjith ashtu aktivitet të konsiderueshëm antimi.krobik kundër baktereve si E. coli dhe në Vib rio cholera.

Rezulta tet e testit treguan se nuk kishte dallime të konside.rueshme në normat e abstinencës midis grupeve gjatë javëve 9 deri 12 por midis javës së parë dhe të katërt mono.ksidi i karbonit tek duhanpirësit që kishin marrë lime ishte duks hëm më i ulët kraha.suar me ato që përdorin çamçakëzët e nikotinës.

Testi arriti në për fundimin se lime i freskët mund të përdoret në mëny.rë efektive si një metodë alternative për ndërprerjen e duhanit.

Më poshtë do të lexo ni recetën se si duhet konsumuar limonin e athët në më.nyrë që të veprojë në organizëm si një çamça këz nikotine.

Ju duhen një limon i ath.ët pastaj një limon pastaj një lugë çaji she qer dhe 1 filxhan me ujë

Përgatitet kështu shtry dhni lëngun e limonit të athët dhe limonit dhe shtoj.ini në një filxhan të mbushur me ujë.

Hidhni një lugë sheq er dhe përziejeni mirë. Kons umojeni çdo ditë pas një vakti dhe do të shi.hni se dëshira për cigare do tju ulet ndjeshëm.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

9 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

9 months ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

9 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

9 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

9 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

9 months ago