Categories: Viral

Zb ulohet Id entiteti I Vajzës Që Ka Dalë Në Foto Me Enverin Dhe Xhafajn. Ja Kush Është

Ka ngj a ll ur in teres fotoja e sh umëpërfolur e ditëve të fundit ku deputeti i Pa rtisë Soc ialiste Fatmir Xhafaj shf a q et në tr i bu në në kr ah të ish-d ikatorit Enver Hoxha.

Por cila është e vë rteta e fotos dhe kush është vajza si mpatike që shf a q e t në foton ku ndodhet z. Xhafaj dhe Enver Hoxha?

Op inion.al ka mundur të zb ulojë id entitetin e saj dhe mënyrën se si dy të ri njtë në këtë rast Xhafaj u gj endën në krah të Enver Hoxhës.

Vajza në foto quhet Alma Janko Xhixho.

Fotoja është shkr e p u r në 1 m a j 1981, gjatë pa radës së p ërvitshme të 1 Ma jit, dhe sipas të dhë na ve që di sponon Op inion.al

pë rzgjedhja e dy të rinjve që do po zo n i n më pas në kr a h të Enver Hoxhës është bërë pas një se lektimi në fa ku l te te.

Ku u p ërzgjodhën st udentët më të mirë dhe të pa sh ë m.

admin

Recent Posts

A very rare black leopard was spotted in an Indian wildlife park… Scroll down for the video of this unusual beauty…

In India’s Tadoba National Park, a highly secretive black leopard was recently spotted. The beautiful…

9 months ago

People who say they hate pets but later regret it… See their adorable photos below…

Bringing a new pet into your home isn’t always an easy decision, especially if someone…

9 months ago

After being adopted, a blind abandoned kitten can’t stop hugging her new father… See appreciating photos of kitten below…

A kitten, later named June, was spotted by a good citizen in Cape Town, South Africa,…

9 months ago

The saddest cat in the world is now unrecognizable… Read on here to know who is responsible for the change…

Meet BenBen, the Internet’s saddest cat. The kitten was spending his days in an animal…

9 months ago

Cats who nail it when it comes to the reality of our professional lives… Watch the most hilarious photos here…

These kitties have a complete understanding of how we feel about our jobs. Oh my,…

9 months ago

A lonely truck driver takes in an abandoned stray cat…

Meet Paul Robertson and his cat Percy, who are the sweetest couple you’ll ever meet.…

9 months ago